Nyhed

Arbejdstilsynet ringer om risikobaseret tilsyn

Arbejdstilsynet er begyndt at ringe til virksomheder, der får et "risikobaseret tilsyn". Det nye tilsyn erstatter de hidtidige screeninger, som er uvarslede.

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 indebærer bl.a., at Arbejdstilsynet som hovedregel skal kontakte de virksomheder, der skal have et risikobaseret tilsyn. Det vil ske 1 - 4 måneder inden besøget. Tilsynets besøg starter efter 1. januar 2012. Arbejdstilsynet er derfor begyndt at ringe til de virksomheder, der vil få et risikobaseret tilsyn.

Formålet er at forberede virksomhederne på, at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, og at motivere virksomhederne til at igangsætte arbejdsmiljøaktiviteter inden tilsynet.

Hvem bliver kontaktet?

Det er Arbejdstilsynets tilsynssupportere, der ringer til virksomhedernes juridiske enheder. Når tilsynet har opnået kontakt med virksomheden, spørger supporteren efter en ledelsesrepræsentant.

Det risikobaserede tilsyn bliver gennemført også i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå kontakt til virksomheden og/eller til en ledelsesrepræsentant.

Hvad er indholdet i samtalen?

Virksomheden bliver oplyst om, at Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg i løbet af de næste 1 - 4 måneder, men ikke præcist hvilken dag. Besøget er således uanmeldt.

Virksomheden får også at vide, hvilke arbejdssteder (produktionsenheder) tilsynet vil besøge, og hvordan det risikobaserede tilsyn forløber.

Tilsynssupporteren spørger, om virksomheden har ansatte, og om de hos tilsynet registrerede adresser er korrekte.

Endeligt spørger supporteren om e-mailadressen til virksomhedens hovedpostkasse.

Hvad sker der efter samtalen?

Virksomheden får efter samtalen en mail med oplysninger om, hvilke arbejdssteder (p-enheder) tilsynet vil besøge. E-mailen fortæller også, at virksomheden kan finde flere oplysninger om det risikobaserede tilsyn på www.at.dk eller ved at ringe til Arbejdstilsynets call center.

Udgivet d. 29.11.2011

Nøgleord