Nyhed

Arbejdsskadestatistik 2013: Fortsat sikkert at arbejde i finanssektoren

Arbejdsskadestyrelsens statistik for 2013 viser, at der er anmeldt flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme end året før. Den finansielle sektor er fortsat en af de hovedbrancher, som har færrest arbejdsskader.

I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager, hvilket er det højeste antal siden 2008. Der er anmeldt både flere arbejdsulykker og flere erhvervssygdomme.

Arbejdsulykker

I finanssektoren blev der i 2013 anmeldt 207 arbejdsulykker mod 210 i 2012. Det næsten uændrede antal arbejdsulykker er positivt set i forhold til arbejdsmarkedet som helhed, hvor der i 2013 blev anmeldt 6% flere arbejdsulykker end året før.

I finanssektoren faldt antallet af bankrøverier fra 71 i 2012 til 35 i 2013 - og faldt yderligere til 21 i 2014. Det har bidraget positivt til statistikken over anmeldte arbejdsulykker. Finanssektoren fastholdt med de relativt få arbejdsulykker i 2013 sin position som den hovedbranche, som har det færreste antal anerkendte arbejdsulykker pr. 1.000 ansatte, den såkaldte ”incidens”.

Erhvervssygdomme

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme på grund af psykisk sygdom og gener er på tre år steget med mere end 60%. En professor i arbejdsmedicin har overfor Videncenter for Arbejdsmiljø vurderet, at de fleste sager handler om stress og kommer fra det offentlige, herunder hospitaler, institutioner, kommuner og regioner, hvor der er lavet reformer og spareplaner. Herudover kan også større åbenhed om psykiske lidelser samt indskærpelse af lægers anmeldepligt have medført flere anmeldelser.

I finanssektoren blev der i 2013 anmeldt 268 erhvervssygdomme mod 261 året før. Stigningen var i finanssektoren på 2,7%, mens der på arbejdsmarkedet som helhed var en stigning på 4,2% i antallet af anmeldte erhvervssygdomme.

Der er fortsat et stort mismatch mellem anmeldte og anerkendte psykiske erhvervssygdomme. Statistikken viser, at i 2013 blev kun 4,9% af de anmeldte psykiske sygdomme anerkendt, mens det tilsvarende tal for 2012 var på 5,4%.

Se Arbejdsskadestyrelsens statistik.

Udgivet d. 24.4.2015