Afgørelse Medlemsservice

Arbejdsretten: Indførelse af daglig sygemeldinger er ikke misbrug af ledelsesretten

Hvis det er driftsmæssigt begrundet, er det ikke misbrug af ledelsesretten, når virksomheder kræver daglige sygemeldinger i hele sygeperioden, lyder det fra Arbejdsretten.

Så længe det er driftsmæssigt begrundet, er det ikke i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1, og dermed ikke misbrug af ledelsesretten, når en virksomhed kræver daglige sygemeldinger i hele sygeperioden.

Så klar er afgørelsen fra Arbejdsretten i en sag, hvor en række faglige organisationer havde trukket en virksomhed i Arbejdsretten med en påstand om, at virksomheden misbrugte sin ledelsesret, fordi medarbejderne skulle sygemelde sig dagligt i en sygeperiode.

Virksomheden, som var et flyselskab, havde indført en ny politik for sygefravær, fordi fraværet efter en fusion i løbet af et år var steget mærkbart.

Konkret indebar den nye sygefraværspolitik, at medarbejderne skulle ringe dagligt og melde sig syge. Sygemeldingen skulle meddeles både til den nærmeste leder i København og til en afdeling i Dublin, Irland.

Det var desuden et krav, at medarbejderne afleverede en tro-og-love-erklæring. Derudover skulle medarbejderne på femte sygefraværsdag fremsende en lægeerklæring, som blev betalt af virksomheden.

Ydermere blev medarbejdere, der havde sygefravær, automatisk indkaldt til samtale. Var der tale om flere sygeperioder, blev det overvejet, om medarbejderen skulle afskediges.

Fagforeninger: Det er misbrug af ledelsesretten

Medarbejdernes faglige organisationer mente, at virksomhedens nye sygefraværspolitik var i strid med Hovedaftalens § 4, stk. 1 og dermed misbrug af ledelsesretten.

Organisationerne mente nemlig ikke, at sygefraværspolitikken kunne begrundes sagligt eller driftsmæssigt. Tværtimod var politikken ude af proportioner, og hensigten var alene at presse medarbejderne, mente de faglige organisationer, som derfor trak virksomheden i Arbejdsretten.

Virksomheden mente derimod ikke, at sygefraværspolitikken var misbrug af ledelsesretten, fordi politikken blev indført på et tidspunkt, hvor der havde været stor stigning i de ansattes sygefravær. Derfor var det nødvendigt for virksomhedens planlægning, at medarbejderne sygemeldte sig dagligt.

Arbejdsretten: Sygefraværspolitik var indenfor ledelsesrettens rammer

Arbejdsretten frifandt virksomheden.

Retten lagde til grund, at sygefraværspolitikken blev indført, fordi sygefraværet i virksomheden var steget. Især var der mange kortvarige sygemeldinger, og i flere tilfælde havde personalet sygemeldt sig kort tid før deres mødetidspunkt. Dette faktum skabte ifølge Arbejdsretten væsentlige driftsmæssige problemer for virksomheden.

Arbejdsretten lagde også vægt på, at nogle af reglerne var vejledende og kunne fraviges – fx hvis der var tale om et længere sygefravær.

Juraen i sagen

Arbejdsgiverens ledelsesret som led i Hovedaftalens § 4, stk. 1 skal efter arbejdsretlig praksis udøves sagligt, driftsmæssigt vedbegrundet samt proportionalt. Arbejdsretten har i en dom fra 2017 fastslået, at det ved sygefravær i almindelighed er tilstrækkeligt, at medarbejderne sygemelder sig på første sygedag og senere raskmelder sig. Er der særlige driftsmæssige grunde, kan dette dog fraviges, så der sker daglige sygemeldinger. Disse principper gælder også for hovedaftalerne på FA’s område.

Udgivet d. 2.5.2019

Nøgleord