Nyhed

Arbejdsmiljøstrategi medfører ændret arbejdsmiljølov

Den politiske aftale om strategien for arbejdsmiljøindsatsen til 2020 medfører ændringer i arbejdsmiljøloven fra 1. januar 2012.

Arbejdstilsynet har sendt udkast til forslag om ændring af arbejdsmiljøloven i høring. Det sker i konsekvens af, at det politiske forlig om en arbejdsmiljøstrategi frem til 2020 kræver ændringer i arbejdsmiljøloven.

Organisationerne har mulighed for at kommentere lovforslaget til den 4. april. Arbejdstilsynet forventer, at lovforslaget fremsættes i Folketinget i denne samling. Det er hensigten, at ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2012.

De konkrete ændringer af arbejdsmiljøloven

Af bemærkningerne til udkastet til lovforslag fremgår bl.a.:

- Arbejdstilsynets screeninger og de deraf afledte tilsyn omlægges til et risikobaseret tilsyn i to spor. Indsatsen målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Her skal der sættes ind med flere tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynet vil besøge alle virksomheder, der har 2,0 årsværk og derover ansat, minimum én gang i perioden fra 2012 til og med 2019. Samtidig vil ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode.

- Helt små virksomheder skal have mere og bedre hjælp fra Arbejdstilsynet til, hvordan de bedst muligt kan sikre de ansatte et godt arbejdsmiljø.

- Der indføres differentierede bøder. Store virksomheder skal have større bøder end små virksomheder, så bøderne rammer mere ensartet. Ingen bøder bliver mindre, end de er i dag.

Derudover indeholder aftalen en række initiativer, som kan gennemføres administrativt inden for rammerne af den gældende arbejdsmiljølov. Det gælder dels en forenkling af ordningen for rådgivningspåbud og en skærpelse af kravene til arbejdsmiljørådgiverens kompetencer, dels en justering af smiley-ordningen.

I aftalen indgår bl.a. også, at der kommer et yderligere fokus på at styrke det psykiske arbejdsmiljø, at virksomhederne i højere grad skal mødes i dialog med de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, og at Arbejdstilsynet ikke skal beskæftige sig med bagateller.

Se udkastet til lovforslag og høringsbreve.

Udgivet d. 30.3.2011

Nøgleord