Nyhed

Antallet af højtuddannede stiger markant i finanssektoren

Siden finanskrisen er andelen af medarbejdere med videregående uddannelser steget markant i finanssektoren. Det viser en ny analyse, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Kompetenceniveauet er steget markant i finanssektoren siden 2010.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har regnet på.

Ifølge analysen er andelen af medarbejdere i finanssektoren, som har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse i bagagen, steget fra 35 procent i 2010 til 51 procent i 2018.

Omregnet til antal medarbejdere svarer stigningen til godt 11.500 personer.

Dobbelt så stor stigning

Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget med 16 procentpoint i finanssektoren fra 2010 til 2018. I samme periode har den tilsvarende stigning for hele arbejdsmarkedet været på 7 procentpoint. Dermed er stigningen i finanssektoren mere end dobbelt så stor som stigningen på landsplan.

”Udviklingen er en afspejling af, at sektoren er mere eksponeret for politisk regulering, global konkurrence og ny teknologi end de fleste andre brancher. Jeg er overbevist om, at det er en udvikling, som vil fortsætte de kommende år, men nok i et langsommere tempo,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.   

Det er specielt medarbejdere med korte eller mellemlange videregående uddannelser, der er kommet flere af. Siden 2010 er andelen af den gruppe medarbejdere steget fra 22 procent til 29 procent.

I samme periode er andelen af finansansatte med en lang videregående uddannelse eller en ph.d.-grad steget fra 13 procent til 22 procent.  

Opgørelsen fra FA viser også, at andelen af beskæftigede med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse samlet set udgjorde ca. 40 procent af de beskæftigede på det danske arbejdsmarked i 2018.

Analysen omfatter ikke beskæftigede under uddannelse, eksempelvis studentermedhjælpere.

Læs analysen her.

Udgivet d. 24.10.2019