Nyhed

Andel af finansansatte med videregående uddannelser tredoblet

Andelen af medarbejdere i finanssektoren, der har en videregående uddannelse på CV’et, er tredoblet de seneste 20 år. Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Uddannelsesniveauet i finanssektoren er steget markant siden årtusindeskiftet.

Det viser en ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som er udarbejdet med afsæt i tal fra Danmarks Statistik og indberetninger fra FA’s medlemsvirksomheder.

Ifølge opgørelsen er andelen af finansansatte med en videregående uddannelse steget med 200 procent i perioden 1999-2019, fra 18 procent til 54 procent.

”I løbet af de seneste to årtier er compliancekravene steget markant, og digitalisering har for alvor gjort sit indtog i sektoren. Især efter finanskrisen er udviklingen løbet stærkt. Det har betydet, at kravene til medarbejdernes kompetencer har ændret sig meget. Derfor er finanssektoren i dag langt mere vidensintensiv end tidligere,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.  

Artiklen fortsætter efter grafikken.
  Andel medarbejdere med en videregående uddannelse (1999)
  Woman and man
  Andel medarbejdere med en videregående uddannelse (2019)
  Woman and man

  Tredoblingen betyder, at finanssektoren i dag ligger milevidt over gennemsnittet på det danske arbejdsmarked, når det kommer til andel medarbejdere med en videregående uddannelse. 

  I finanssektoren har 54 procent af medarbejderne en videregående uddannelse, mens andelen på det samlede arbejdsmarked i 2018, hvor de seneste tal stammer fra, var 38 procent.

  Private uddannelser

  Dykker man ned i tallene, står det klart, at andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er større på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

  I penge- og realkredit har 58 procent af medarbejderne en videregående uddannelse, mens det gælder for 42 procent på forsikringsområdet.

  Ifølge Mariane Dissing er forskellen dog reelt mindre, end tallene viser.

  ”Uddannelser fra private uddannelsesinstitutioner, fx Forsikringsakademiet, tæller ikke med i tallene hos Danmarks Statistik. Og da forsikringsselskaberne i høj grad anvender netop akademiet til uddannelse af medarbejdere, giver det et skævt billede. Jeg er dog overbevist om, at andelen af videreuddannede medarbejdere er størst i penge- og realkredit, men forskellen er mindre, end tallene angiver,” siger hun. 

  Læs opgørelsen her

  Populære uddannelser

  Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der nogle markante højdespringere blandt de uddannelser, som de finansansatte har på videregående niveau. Det drejer sig om:

  • Korte videregående uddannelser: Finansøkonom, Akademiuddannelsen i finansiering
  • Mellemlange videregående uddannelser: HD 2. del (især indenfor finansiering), HA almen erhvervsøkonomi
  • Lange videregående uddannelser: Cand.merc., cand.jur. og cand.oecon.

  Udgivet d. 28.10.2020