Nyhed

Anbefalinger fra regeringsudvalg kan give finanssektoren et bedre rekrutteringsgrundlag

Regeringens Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser vil øge optaget af studerende på uddannelser, der er målrettet erhvervslivet. God idé, lyder det fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Optaget på universitetsuddannelser, der er målrettet erhvervslivet, skal øges. Og erhvervslivet skal i højere grad høres, når indhold i universitetsuddannelser skal fastlægges.

Sådan lyder nogle af de anbefalinger, som regeringens Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser fremlagde mandag formiddag.

I Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er adm. direktør Mariane Dissing glad for anbefalingerne.

”Det er helt afgørende, at virksomhederne kan få medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det sund fornuft, at universitetsuddannelserne i højere grad målrettes arbejdsmarkedets behov. Og det vil anbefalingerne gøre, hvis de bliver til virkelighed,” siger Mariane Dissing.

Netop finanssektoren har i stigende grad blikket rettet mod landets universiteter i deres rekrutteringsindsats.

I FA’s seneste beskæftigelsesundersøgelse, som stammer fra 2017, forventede virksomhederne i finanssektoren flere end 1.500 akademiske nyansættelser.

Ifølge Mariane Dissing er det en udvikling, som vil fortsætte.

”Vi vil i fremtiden se flere universitetsuddannede i finanssektoren, fordi kompetencekravene til medarbejderne er konstant stigende på grund af nye teknologiske muligheder, øget regulering og ændrede krav fra kunderne,” siger Mariane Dissing og understreger:

”Især kandidater med digitale kompetencer er efterspurgte i finanssektoren.”  

Udvalgets anbefalinger er blandt andet baseret på en række spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget blandt private virksomheder.

Læs anbefalingerne fra Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser  

Udgivet d. 12.3.2018