Afgørelse Medlemsservice

Alkoholproblem er en helbredsoplysning

Mistanke om alkoholproblem måtte ikke videregives

En medarbejder, der var til jobsamtale, gav tilladelse til, at den potentielle arbejdsgiver kunne hente referencer hos hendes tidligere arbejdsgiver.

Det blev gjort, og den tidligere arbejdsgiver oplyste, at han havde en mistanke om, at hans gamle medarbejder havde et alkoholproblem. Ansøgeren fik ikke den søgte stilling og mente efterfølgende, at både forvaltnigsloven, persondataloven og helbredsoplysningsloven var overtrådte.

Landretten tog dog kun stilling til helbredsoplysningsloven og fastslog, at en mistanke om et alkoholproblem hos en medarbejder var en helbredsoplysning, og den måtte ikke videregives.

Den tidligere arbejdsgiver blev dømt til at betale 25.000 kr i godtgørelse. Endvidere lagde retten til grund, at oplysningen medførte, at ansøgeren ikke fik stillingen og det udløste yderligere 25.000 kr i godtgørelse til ansøgeren fra den gamle arbejdsgiver.

Dommen synes vidtgående med hensyn til at definere en mistanke som værende helbredsoplysninger.

Der er opnået 3. instansbevilling i sagen, som nu verserer for Højesteret.

Udgivet d. 21.1.2010