Afgørelse Medlemsservice

Alkoholmisbrug er ikke helbredsoplysning

Oplysning til en potentiel ny arbejdsgiver om en tidligere medarbejders alkoholmisbrug var ikke en helbredsoplysning efter helbredsoplysningsloven. Oplysningen var derimod en følsom personoplysning

I forbindelse med en ansættelsessamtale gav en socialrådgiver ansættelsesmyndigheden tilladelse til at indhente referenceoplysninger hos den tidligere arbejdsgiver.

Den tidligere arbejdsgiver havde opsagt medarbejderen på grund af længere tids sygdom. Endvidere havde den tidligere arbejdsgiver konfronteret socialrådgiveren med en mistanke om alkoholmisbrug. Denne mistanke havde socialrådgiveren afvist.

Da ansættelsesmyndigheden kontaktede den tidligere arbejdsgiver for at indhente referenceoplysninger, oplyste den tidligere arbejdsgiver om mistanken til socialrådgiverens alkoholmisbrug. Ansættelsesmyndigheden valgte bl.a. på baggrund af referenceoplysningerne ikke at ansætte socialrådgiveren. Det afgørende for at socialrådgiveren blev fravalgt, var dog at ansættelsesmyndigheden på baggrund af ansættelsessamtalen mente, at socialrådgiveren nok ikke havde de rette kvalifikationer.

Højesteret mente ikke, at alkoholmisbrug er omfattet af helbredsoplysningsloven, fordi der ikke er tale om en helbredsoplysning i lovens forstand. Derfor fandt helbredsoplysningsloven ikke anvendelse.

Højesteret fastslog imidlertid, at videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug er en personfølsom oplysning omfattet af Persondataloven.

Videregivelse af personfølsomme oplysninger kan kun ske med den pågældende persons udtrykkelige og specifikke samtykke. Socialrådgiverens generelle samtykke til at indhente referenceoplysninger var således ikke tilstrækkeligt.

Derfor blev den tidligere ansættelsesmyndighed dømt til at udbetale en godtgørelse for tort på 25.000 kr.

Dommen viser, at en tidligere arbejdsgiver skal være påpasselig med, hvilke referenceoplysninger der videregives til en potentiel ny arbejdsgiver. Hvis den tidligere arbejdsgiver ønsker at videregive personfølsomme oplysninger, skal arbejdsgiveren som udgangspunkt sikre sig, at medarbejderen har givet sit udtrykkelige samtykke til dette.

Udgivet d. 10.10.2011