Afgørelse Medlemsservice

Alder har ingen betydning

Kvalifikationer har større betydning end alder

En 56 årig vikar blev ikke tilbudt fastansættelse efter en vikarperiode grundet at arbejsgiveren ikke mente, at vikaren var kvalificeret til jobbet.

Det drejede sig om en kvindelig medarbejder, der havde været vikar i borgerservice i en kommune. Hun søgte en opslået fast stilling, og da hun ikke blev ansat, bad hun om en skriftlig begrundelse herfor.

Lederen skrev i begrundelsen, at han lagde vægt på de faglige og personlige kompetencer, samt at man også var "forpligtet til at imødekomme det generationsskifte, der inden for en kort årrække ville komme i gruppen".

Vikaren mente. at det var hendes alder. der afgjorde. at hun ikke fik jobbet og gik til domstolene med krav om godtgørelse efter lov om forskelsbehandling.

Landsretten frifandt arbejdsgiveren, fordi han havde godtgjort, at det var de personlige kvalifikationer, der var afgørende for fravalget, og at alderen ikke havde spillet nogen rolle.

Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgiver at bevise, at der ikke var diskrimination, uanset formuleringen om generationsskiftet, der kunne formode, at alder spillede ind.

Udgivet d. 21.1.2010