Afgørelse Medlemsservice

Afvisning af behandling koster virksomheden dagpengerefusion

En medarbejder, som afviser en relevant behandling af sin sygdom, kan betyde mistet dagpengerefusion for arbejdsgiveren. Det viser ny principafgørelse fra Ankestyrelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsen viser, at når det skal afgøres, om der skal ske en forlængelse af sygedagpenge ud over den normale varighedsbegrænsning, skal der tages hensyn til, om medarbejderen vil tage imod de relevante behandlingstilbud.

Forbedring af helbredssituation ved diskusprolaps og uden væsentlig risiko

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for medarbejderens liv og førlighed.

Fx udgør operation for diskusprolaps i lænden ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. Videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden.

I det konkrete tilfælde ønskede medarbejderen ikke at blive opereret. Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at medarbejderen fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden. Desuden fandt udvalget, at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre medarbejderens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om medarbejderens arbejdsevne. I den konkrete sag var der derfor ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene.

Andre afgørelser

Afgørelsen falder dermed i tråd med tidligere afgørelser, hvor kommuner fx har stillet krav om vægttab, og hvor medarbejderen har haft pligt til at medvirke ved behandlingen - som betingelse for fortsat dagpengeret. Tilsvarende er der i tidligere afgørelser stillet krav om, at medarbejderen har fulgt en lægeordineret behandling med antidepressiv medicin - som betingelse for fortsat dagpengeret.

Udgivet d. 17.9.2013