Afgørelse Medlemsservice

Afslag til handicappet ansøger var ikke forskelsbehandling

En kommune valgte at ansætte den bedst kvalificerede ansøger til et job. Det var ikke ulovlig forskelsbehandling at give en handicappet, nyuddannet ansøger afslag

En handicappet, nyuddannet socialrådgiver søgte arbejde i en kommune og var til samtale om jobbet. Efter samtalen fik kommunen en ansøgning fra en socialrådgiver med flere års erfaring. Kommunen valgte at ansætte denne socialrådgiver.

Den handicappede socialrådgiver mente sig forskelsbehandlet på grund af sit handicap, og hans fagforening lagde sag an mod kommunen med krav om betaling af 200.000 kr. efter forskelsbehandlingsloven.

Vestre Landsret lagde vægt på, at kommunen havde søgt en erfaren socialrådgiver. Den handicappede socialrådgiver var nyuddannet og uden erhvervserfaring, hvorimod den socialrådgiver, kommunen ansatte, havde flere års erfaring. Den handicappede socialrådgiver var således ikke blevet valgt fra på grund af sit handicap.

På den baggrund frifandt landsretten kommunen.

Dommen viser, at det ikke er ulovlig forskelsbehandling at ansætte den bedst kvalificerede ansøger, selvom det betyder, at en handicappet ansøger dermed ikke bliver ansat.

Dommen er refereret i UfR 2011.1849VL.

Udgivet d. 22.8.2011