Afgørelse Medlemsservice

Afskedigelse under orlov uden løn

Det var i orden at afskedige under orlov

Mange overenskomster giver ansatte ret til at holde orlov uden løn i særlige situationer, og ofte har medarbejderen krav på at komme tilbage til samme eller lignende stilling.

Spørgsmålet er, om den ansatte er beskyttet mod opsigelse under orloven? Elller kan en opsigelse først afgives ved tilbagevenden?

En faglig voldgift har afgjort dette spørgsmål. Det er ganske vist ikke indenfor den finansielle sektor, men vores overenskomster har tilsvarende bestemmelser om orlov, hvorfor den konkrete kendelse har relevans for finanssektoren.

Sagen drejede sig om en ansat laboratoriefunktionær, der fik 5 års orlov, grundet at hendes mand skulle arbejde i udlandet. Orloven blev forlænget med 2 år og  ved udløbet af perioden blev den ansattes arbejdsplads pålagt større besparelser.

Funktionæren blev indstillet til afskedigelse og protesterede, idet hun var blevet lovet at komme tilbage til samme eller tilsvarende stilling.

Kendelsen gav ikke funktionæren medhold, idet opmanden fastslog, at hun ikke var bedre beskyttet end andre kolleger, uanset orloven med tilbagegangsretten til samme eller lignende stilling. Endvidere var opsigelsen saglig begrundet i de planlagte nedskæringer idet opsigelsen ikke skyldtes, at den ansatte var på orlov. Stillingen kunne således nedlægges i orlovsperioden.

Udgivet d. 1.2.2012