Afgørelse Medlemsservice

Afskedigelse ikke begrundet i fædreorlovsønske

Afskedigelse af medarbejder var sagligt og rimeligt begrundet i medarbejderens forhold - og havde intet at gøre med ønsket om fædre-/ forældreorlov

En medarbejder blev afskediget på grund af manglende efterrettelighed med fraværsregistrering m.v. Der var givet adskillige mundtlige påtaler, men ingen skriftlig advarsel.

Efter gennemførelsen af afskedigelsen blev den nærmeste leder opmærsom på, at medarbejderen havde lagt en ansøgning om fædre- og forældreorlov sammen med nøglerne til banken i lederens brevbakke. Ansøgningen om orlov var dateret dagen før mødet, hvor medarbejderen blev afskediget. Hverken lederen eller andre på arbejdspladsen var bekendt med det kommende faderskab/ønsker om fædreorlov.

Medarbejderen krævede godtgørelse på 6 måneders løn efter Ligebehandlingsloven, da han mente, at opsigelsen skyldtes, at han havde søgt fædre- og forældreorlov.

Københavns Byret frifandt banken. Byretten lagde vidneforklaringerne til grund for afgørelsen. Hverken den nærmeste leder eller andre ledende medarbejdere i banken havde kendt til ansøgningen om fædre- og forældreorlov inden opsigelsen. Derfor var opsigelsen ikke begrundet i orlovsansøgningen.

Opsigelsen var heller ikke usaglig, selvom der ikke var givet nogen skriftlig advarsel. Det var tilstrækeligt, at medarbejderen havde modtaget adskillige påtaler og klager. Derfor fandt byretten, at opsigelsen var sagligt og rimeligt begrundet i medarbejderens forhold.

Udgivet d. 29.3.2011