Afgørelse Medlemsservice

Afskedigelse af gravid ikke i strid med ligebehandlingsloven

Afskedigelse af en gravid medarbejder skyldtes dårlig økonomi og var derfor ikke i strid med ligebehandlingsloven

Sagen vedrørte en kvinde, som var den eneste fastansatte medarbejder i en guldsmedebutik. Efter et halvt års ansættelse oplyste kvinden, at hun var gravid. Guldsmeden valgte at afskedige kvinden godt en måned efter, at han var blevet oplyst om hendes graviditet. Opsigelsen skete med henvisning til, at virksomheden var økonomisk trængt. Kvinden påstod, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Landsretten frifandt guldsmeden. Landsretten lagde i begrundelsen vægt på, at bruttoavancen var faldet fra 65 % til 52 %, samt at guldsmeden havde reduceret sin egen løn. Guldsmeden havde dermed løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen af kvinden ikke var begrundet i hendes graviditet.

Dommen er refereret i UfR 2010.982

Udgivet d. 10.5.2010