Afgørelse Medlemsservice

Afsked efter barsel var i strid med ligebehandlingsloven

Medarbejder blev fyret den dag, hun vendte tilbage fra barsel

En kvindelig medarbejder var ansat som sælger med Jylland og Fyn som arbejdsområde. Med begrundelse i nedgang i firmaets aktiviteter blev hun opsagt samme dag, hun kom tilbage fra barsel.

Arbejdsgiveren sagde også, at flere kunder havde klaget over hende.

Sagen blev af kvinden indbragt for ligestillingsnævnet, idet hun mente, at opsigelsen var i strid med lov om ligebehandling.

Nævnet sagde, at det var korrekt, at arbejdsgiveren af økonomiske forhold måtte reducere i medarbejderstaben, men ikke at det var bevist, at netop denne opsagte medarbejders opsigelse var begrundet i saglige motiver. Hun var heller ikke orienteret om de påståede klager fra kunder.

Derfor sagde nævnet, at hun havde krav på en godtgørelse på 225.000 kr, svarende til 9 mdrs. løn.

Afgørelsen viser, at bevisbyrden er svær at løfte, hvis der var andre medarbejdere der lige så vel, grundet de driftsmæssige forhold, kunne være opsagt.

Udgivet d. 24.2.2010