Nyhed

Afgørelse: Bortvisning af forsikringsansat var berettiget

Det var helt berettiget, da et forsikringsselskab bortviste en medarbejder, fordi han havde registeret sin ferie som arbejdstid. Det har Retten i Glostrup netop slået fast.

På vegne af en medlemsvirksomhed har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop vundet en sag om bortvisning af en medarbejder, der var ansat på en aftale om såkaldt selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse.

I praksis betyder en aftale om selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse, at medarbejderen selv tilrettelægger sin arbejdstid uden fast mødetid, mødetider skal ikke registreres, og medarbejderen honoreres som udgangspunkt ikke særskilt for mer- og overarbejde. I stedet for modtager medarbejderen et fast månedligt løntillæg.

”I den konkrete sag havde selskabet og medarbejderen indgået en aftale, som sikrede medarbejderen et fast og pensionsgivende tillæg på 2.060 kr. pr. måned,” fortæller underdirektør og advokat i FA, Merete Preisler, som førte sagen på vegne af forsikringsselskabet.

Registrerede feriedage som arbejdsdage

Sagen begynder for alvor, da den nu tidligere medarbejder fortæller sin daværende leder, at han i foråret 2016 havde haft 80 timers ekstra arbejde i relation til en bestemt arbejdsopgave, og at han derfor vil holde fri i 10 dage.

”Selskabet konstaterer efterfølgende, at den pågældende medarbejder reelt holdt fri i de nævnte 10 dage, men havde registreret feriedagene som arbejdsdage. Herudover blev det opdaget, at han tidligere på året havde lavet tilsvarende fejlregistrering vedrørende otte feriedage, det vil sige, at han i alt havde tiltaget sig 18 ekstra feriedage. Det går selvsagt ikke, og derfor blev han bortvist,” siger Merete Preisler.

På trods af, at der forud for bortvisningen havde været et længere forløb, hvor virksomheden havde indskærpet over for medarbejderen, at han skulle registrere sin ferie korrekt, mente den nu tidligere medarbejder ikke, at bortvisningen var berettiget.

Derfor trak han sin tidligere arbejdsgiver, forsikringsselskabet, i retten.

Retten: Bortvisning i orden

Retten i Glostrup frifandt forsikringsselskabet for uberettiget bortvisning. Retten henviste til, at medarbejderen ikke kunne bevise, at han havde indgået særlig aftale om, at han kunne afspadsere de 18 dage uden at registrere dagene som feriedage.

Retten konkluderede derfor, at medarbejderen i strid med sin ansættelsesaftale - og uden aftale med sin arbejdsgiver - havde afholdt 18 fridage uden at have registreret dagene som feriedage, hvilket er en væsentlig misligholdelse.

”Vi er tilfredse med afgørelsen, som understreger, at medarbejdere skal følge deres arbejdsgivers interne regler og anvisninger,” siger Merete Preisler.

Det er endnu ikke klart, om dommen bliver anket.

Udgivet d. 7.2.2018