Nyhed Medlemsservice

Ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Som led i udmøntningen af regeringens genopretningsplan lægger SU styrelsen op til lovændringer, der vil begrænse mulighederne for efteruddannelse på videregående niveau på SVU

SU styrelsen har sendt et udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i høring. Ændringsforslaget indebærer, at det fremover kun vil være muligt at modtage SVU til uddannelse på det videregående niveau i 40 uger frem for 52 uger. Forslaget indebærer også, at den nuværende beregningsperiode på 5 år, som indebærer, at det er muligt at modtage 52 ugers SVU igen og igen, afskaffes.

FA finder forslaget uhensigtsmæssig, da det er vigtigt ikke at begrænse incitamenterne til livslang læring uanset allerede opnået uddannelsesniveau.

FA har afgivet følgende kommentarer i sit høringssvar til SU styrelsen:

Gode muligheder for efter- og videreuddannelse er vigtige for, at vi kan sikre os en velkvalificeret og kompetencemæssig mobil arbejdsstyrke nu og i fremtiden. Uanset hvilket niveau man er uddannet på, skal man kunne efter- og videreuddanne sig hele livet igennem.

Set i det lys indebærer lovforslaget en uhensigtsmæssig forringelse af muligheden for at modtage SVU til videregående uddannelse, idet der både lægges op til at reducere antallet af uger fra 52 til 40 og til at ophæve beregningsperioden for fem år. FA gør opmærksom på, at denne ændring ikke fremmer princippet om livslang læring.

Udgivet d. 4.10.2010