Nyhed Medlemsservice

Ændring af godtgørelse ved deltagelse i AMU kurser

Folketinget har vedtaget en ny lov, som begrænser, hvor mange kurser og uddannelsesuger pr. år, der giver ret til godtgørelse

Lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. er vedtaget i folketinget.

Loven indebærer, at undervisningsministeren kan indføre en begræsning på muligheden for godtgørelse til samme uddannelse inden for et kalenderår samt på antal uddannelsesuger med godtgørelse inden for et kalenderår. Formålet med loven er at modvirke utilsigtet anvendelse af reglerne, men begrænsningerne kan også få betydning i finanssektoren i tilfælde, hvor medarbejdere deltager i meget lange AMU-forløb, eller hvor der er behov for at medarbejderne tager de samme kurser igen.

Derudover justerer loven på muligheden for at deltage i uddannelse med godtgørelse efter opsigelse af job, afskaffelse af muligheden for tilskud til befordring til ikke-beskæftigede samt muligheden for, at arbejdsgiveren indtræder i deltagerens ret til tildskud til befordring.

Se loven.