Nyhed

2015-optag på de finansielle uddannelser

Årets tal fra den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser viser et rekordoptag på Finansbacheloruddannelsen

Stor søgning og stort optag på Finansbacheloruddannelsen

Der blev optaget 477 på Finansbacheloruddannelsen i 2014, mens tallet er 644 i 2015. Det svarer til en stigning på 35 pct. Stigningen er størst i Købehavn, hvor stigningen udgør 58 pct. Der er stigninger på alle erhvervsakademier, dog undtaget Odense, hvor optaget ligger på niveau med 2013 og 2014. Herudover er der nyt Finansbachelor udbud i Kolding, hvor der er optaget 33 studerende.

Selvom optaget er rekordstort, er der adgangsbegrænsninger på uddannelsen på 4 ud af 5 udbudssteder. Kun ved IBA i Kolding er der frit optag på uddannelsen.

Væksten i optaget på Finansbachelor harmonerer godt med behovet for stigende kompetenceniveau i sektoren, som bl.a. skyldes, at den finansielle rådgivning gennem de senere år er blevet gradvist mere kompleks.

Svag stigning på Finansøkonomuddannelsen

På Finansøkonomuddannelsen er udviklingen i optaget stagneret. Hvor optaget på uddannelsen har været støt stigende frem til 2012, ser det nu ud til, at sommeroptaget har fundet et leje på ca 1.450. Sommeroptaget i 2014 var 1.457 og er i 2015 1.463. Det svarer til en stigning på knap 0,5 pct. Hertil kommer et vinteroptag på 188 i foråret 2015.

Der er på landsplan 256 ansøgere til finansøkonom uddannelsen, som er blevet afvist. Særligt i København er mange gået forgæves. Således er 133, der havde finansøkonom som 1. prioritet i København, blevet afvist. Adgangskvotienten er i 2015 5,7 for at blive optaget på finansøkonom på CPH Business i København.

I 2015 er optaget fordelt på flere uddannelsessteder end tidligere, idet Erhvervsakademi SydVest har oprettet et nyt Finansøkonom udbud i Sønderborg, hvor der er optaget 37 studerende.

Ny uddannelse vil give endnu flere praktikansøgere

Den nye 2-årige Financial Controller uddannelse synes at have fået fodfæste blandt de uddannelsessøgende. Sidste år blev der optaget 229, og i år er 233 blevet optaget på denne uddannelse. Nogle af disse må forventes også at søge deres praktikpladser i pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Fortsat fald i studerende fra bank/relkredit/forsikring på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Tilmeldingerne fra bank/realkredit/forsikring ligger på 409, mens der i efteråret 2014 var 539 tilmeldte. Det er et fald på ca. 24 pct. Tilmeldingerne fra ejendomsmæglerne stiger til gengæld til 744 fra 534 i efteråret 2014, hvilket er en stigning på ca. 39 pct. Samlet set er der tale om en lille stigning i antallet af studerende: I efteråret 2015 er der 1249 tilmeldte, mens der i 2014 var 1150.

Stort fald i optaget fra bank og realkredit på Finansuddannelsen

Endelig viser foreløbige tal fra elevuddannelsen, at der i 2015 optages 134 elever mod 157 i 2014. Forsikring går fra 96 til 93 elever, mens bank og realkredit går fra 61 til 41 elever, hvilket er et fald på ca. 33 pct.

Udgivet d. 7.9.2015