Arbejdsmarkedspolitiske udvalg

FA er repræsenteret i en lang række udvalg på det arbejdsmarkedspolitiske område.

Arbejdsmiljøklagenævnet

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA, suppleant: Seniorkonsulent Hans Jørgen Steffensen, FA

Arbejdsmiljørådet

Repræsentant: Seniorkonsulent Hans Jørgen Steffensen, FA, suppleant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA

Arbejdsretten

Repræsentant: Adm. dir. Mariane Dissing, FA, suppleant: Kim Bruhn-Petersen tidligere Topdanmark, Jørn Kristian Jensen, tidligere Nordea, Stig Elkier-Pedersen, tidligere Tryg

ATP’s repræsentantskab

Repræsentant: Adm. dir. Mariane Dissing, FA

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for handel, finans og privat administration

Repræsentant: Birgit Skibsted, Danske Bank og Seniorkonsulent, Arbejdsmiljøchef Hans Jørgen Steffensen, FA

Det centrale AMO-udvalg

Repræsentant: Seniorkonsulent Hans Jørgen Steffensen, FA

EU-specialudvalget for Beskæftigelse

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

EU-specialudvalget for Finansiel lovgivning

Repræsentant: Underdirektør Nadeem Farooq, FA

Helbredsoplysningsrådet

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA

Kontaktudvalg for løn og fraværsstatistik, Danmarks Statistik

Repræsentant: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen, FA og Økonomisk konsulent Maria Søndergaard, FA

Banking Committee for European Social Affairs under EBF

Repræsentant: Chefkonsulent Lars Djernæs, FA

Social Affairs Committee under Insurance Europe

Repræsentant: Seniorkonsulent Claus Ryde, FA

Implementeringsudvalget 

Repræsentant: Underdirektør advokat Merete Preisler, FA