Publikationer

Hent FA's publikationer om det finansielle arbejdsmarked

IT-medarbejderstatistikken er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken har til formål at belyse lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked.

Lidt over halvdelen af sektorens medarbejdere er kvinder, men der er overvægt af mandlige ledere og bestyrelsesmedlemmer. Blandt de øvrige job er kun få med en balanceret kønsfordeling. Det er der flere forklaringer på. Mændene er bl.a. bedre uddannede end kvinderne i finanssektoren, og aldersprofilen er forskellig

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Fremover udgives samlede arbejdsomkostninger kun som nøgletal, hvor Danmarks Statistik er kilden.

FA Magasinet viser denne gang, at finansvirksomheder arbejder systematisk og målrettet for et bedre arbejdsmiljø, og at det kan gøres på mange forskellige måder. Samtidig skal virksomhederne tage stilling til nye organiseringsmuligheder, ny uddannelse og implementering af 2020-strategi.

FA’s fraværsstatistik belyser omfanget af den arbejdsindsats, der er gået tabt, som følge af fravær i FA’s medlemsvirksomheder. Ved hjælp af statistikken kan medlemsvirksomhederne få overblik over fraværet i deres egen virksomhed og sammenligne det med resten af sektoren og/eller området. Endvidere vil statistikken være sammenlignelig med DA’s fraværsstatistik og med Danmarks Statistiks fraværsstatistik for det private arbejdsmarked.

Vintertid og sommertid, men især arbejdstid i Danmark og Norden er temaet for dette nummer. Dette nummer af FA magsinet ser på hvordan reglerne om arbejdstid i den finansielle sektor i Danmark passer til resten af Norden og til 2010

Arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne kan nu tilpasses den enkelte virksomheds behov og forhold. Det kan betale sig at klage over AT's afgørelser. 27% af klagerne blev i 2008 ændret at Arbejdsmiljøklagenævnet. Det og meget mere kan læses i dette nr. af FA Magasinet

Finansforbundet, DFL og FA har i fællesskab besøgt EU's maskinrum i Bruxelles. Det fortæller vi nærmere om i årets første nummer af FA Magasinet.