Publikationer

Hent FA's publikationer om det finansielle arbejdsmarked

IT-medarbejderstatistikken er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken belyser lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked.

Nyt FAMagasin om arbejdsmiljø er på gaden. Arbejdsgiverne i finanssektoren gør meget for at bedre arbejdsmiljøet - og det er god forretning

De finansielle virksomheder står midt i en omstillingsproces, hvor de ændrede og kommende forretningsmodeller stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. FA Magasinet sætter i dette nummer fokus på fremtidens medarbejdere.

FA’s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år og analyserer beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder.

Nordisk Bankstatistik er baseret på tal fra banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Øget lønsumsafgift, mere regulering og stigende kapitalkrav øger den finansielle sektors omkostninger. FA sætter fokus på omkostningsniveauet og beskæftigelsen i den finansielle sektor i nyt FA Magasin

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger.

Arbejdsomkostningsstatistikken belyser FA’s medlemsvirksomheders samlede omkostninger i forbindelse med ansættelsesforhold, fordelt efter område og omkostningskomponenter. Samlede arbejdsomkostninger består af medarbejdernes fortjeneste tillagt øvrige arbejdsomkostninger. Publikationen er revideret d. 30/7.12.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.

FA’s Strukturstatistik giver medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner.