Publikationer

Hent FA's publikationer om det finansielle arbejdsmarked

Barometeret omhandler bl.a. efter- og videreuddannelse, ret til tidlig pension og hjemmearbejde.

Analysen viser, at regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025.

Analysen viser, at øget brug af hjemmearbejde kan det reducere de samfundsmæssige omkostninger ved trængsel, CO2-udledning og ulykke mv. og øge velstanden markant.

Analysen viser bl.a., at antallet af farens barselsdage er stigende med morens uddannelsesniveau, og at antallet af dage især stiger, når moren har en lang videregående uddannelse.

Analysen kortlægger virksomhedernes nuværende og fremtidige kompetencebehov, og hvordan virksomhederne primært imødegår de ændrede kompetencebehov.

Undersøgelsen viser helt overordnet, at virksomhederne i finanssektoren har været tilfredse med medarbejdernes effektivitet under corona-krisen, mens trivslen har været udfordret af især manglende kontakt med kollegaerne.

Analysen viser, at der fra 2010 til 2018 er der sket et markant løft af uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede i finansierings- og forsikringsbranchen.

This report presents at the beginning a short statistical summary on financial sector employees, followed by country-specific reports on the studies on skill requirements