Publikationer

Hent FA's publikationer om det finansielle arbejdsmarked

FA-medlemsbarometer bestod i januar af 11 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx angiver 50 pct. af virksomhederne, at der har oplevet udfordringer med rekruttering de seneste tre måneder. Det er en svag stigning sammenlignet med målingen i oktober 2020.

47 procent af de ca. 8.000, der blev nyansat i finanssektoren i 2019, kom fra virksomheder eller organisationer udenfor sektoren. Analysen går i dybden med, hvilke medarbejderprofiler finansvirksomhederne rekrutterede i 2019.

FA-medlemsbarometer bestod i oktober af 9 spørgsmål. Undersøgelsen viser bl.a. omfanget af rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Fx forventer 95 pct. af virksomhederne , at der i nogen, høj eller i meget høj grad er behov for efter og videreuddannelse for, at medarbejderne kan udføre virksomhedernes arbejdsopgaver om et år.

Regeringens forslag om ret til tidlig pension skønnes at reducere velstanden med knap 13 mia. kr. i 2025. Dermed vil forslaget gøre Danmark fattigere i 2025, og fx neutralisere ¾ af virkningen fra Vækstplan DK, der bl.a. sænkede selskabsskatten fra 25 pct. til 22 pct og reducerede afgifterne på øl, sodavand og erhvervslivets energiafgifter.

34 pct. af de beskæftigede ønsker at øge deres hjemmearbejde i forhold til inden corona-nedlukningen. Det svarer til ca. 1 mio. beskæftigede. Hvis denne gruppe øger deres hjemmearbejde med 1 dag om ugen, kan det redu-cere de samfundsmæssige omkostninger ved trængsel, CO2-udledning og ulykke mv. og øge velstanden markant.

FA har i perioden 22. april-1.maj 2020 foretaget en undersøgelse blandt FA’s medlemsvirksomheder. FA’s undersøgelse indeholder 18 spørgsmål, der blandt andet omhandler trivsel og produktivitet i forbindelse med hjemmearbejde under corona-krisen. Undersøgelsen er en del af tre forskellige undersøgelser, der samlet set skal belyse, hvordan corona-krisen har påvirket arbejdet i finanssektoren. De øvrige undersøgelser foretages af Forsikringsforbundet og Finansforbundet

I perioden 2010-2018 er der sket et markant løft af uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede. I finansierings- og forsikringsbranchen har ændringerne medført, at en ud af seks beskæftigede enten er blevet videreuddannet eller blevet udskiftet med en person med et højere uddannelsesniveau.