Det finansielle arbejdsmarked i tal

Find aktuelle nøgletal om det finansielle arbejdsmarked.

Nøgletalskategorier

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet, er konjunkturafhængig og derfor steget i løbet af finanskrisen og toppet i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked. I 4. kvartal 2019 ligger finanssektorens lønudvikling under lønudviklingen for det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i Pensions- og forsikringsselskaber

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder stiger fortsat, mens andelen af kvinder blandt ledere generelt har ligget jævnt omkring 30% de sidste 8 år

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største uddannelsesgruppe. Andelen af personer med lang videregående uddannelse er firedoblet og udgør den andenstørste uddannelsesgruppe.

Lidt over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i finanssektoren har siden 1998 været højere end andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet generelt.

Finansiering og forsikrings øvrige arbejdsomkostninger har i en årrække været de højeste på det private arbejdsmarked. Dette skyldes i stor grad, at finanssektoren betaler en høj lønsumsafgift, som udgør den største post i øvrige arbejdsomkostninger.