Det finansielle arbejdsmarked i tal

Find aktuelle nøgletal om det finansielle arbejdsmarked.

Nøgletalskategorier

Uddannelsesniveauet er stigende. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er næsten tredoblet og udgør tilsammen nu 56%. Andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er næsten halveret, men udgør fortsat den største enkelte uddannelsesgruppe

Over halvdelen af de ansatte i sektoren har en videregående uddannelse. Det offentlige uddannelsesniveau er lidt højere på penge- og realkreditområdet end på forsikringsområdet.

Ledigheden for Finansforbundet og Forsikringsforbundet er konjunkturafhængig og steg i løbet af finanskrisen, hvorefter den toppede i januar 2013 - dog på et relativt lavt niveau. Under Corona-krisen er ledigheden igen steget - for Finansforbundet ligger den nu på samme niveau som januar 2013 og for Forsikringsforbundet over

Finanssektorens lønudvikling har generelt ligget højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

Andelen af ledige stillinger er lavere i finanssektoren end på det private arbejdsmarked generelt.

Andelen af overordnede kvindelige ledere i FA's medlemsvirksomheder har været stigende, men ligget omkring 27% de sidste 3 år, mens andelen af kvinder blandt ledere generelt har ligget jævnt omkring 30% de sidste 11 år

Kønsfordelingen blandt medarbejderne i finanssektoren er, bortset for IT-virksomheder, næsten lige. Tidligere har der været en svag overvægt af kvinder, men indenfor de seneste 10 år er fordelingen tippet, så der nu er en svag overvægt af mænd indenfor alle virksomhedstyper.

Finanssektorens lønudvikling ligger generelt højere end lønudviklingen på det samlede private arbejdsmarked.

Antallet af medarbejdere pr. leder er højest i Pensions- og forsikringsselskaber

En større andel af de kvindelige end mandlige medarbejdere i finanssektoren arbejder på deltid.